Bredt flertal i Folketinget fordeler ca. 5 mia. kroner fra det grønne råderum

15-04-2024
Nyhed

Regeringen har taget endnu et vigtigt skridt mod et grønnere Danmark og har sammen med Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre fordelt ca. 5 mia. kroner fra det grønne råderum. Der er tale om markante investeringer i grøn varme samt natur og miljø som f.eks. skovrejsning, oprydning efter generationsforureninger og rent drikkevand, ligesom der er fastlagt en udgiftsprofil for havnaturfonden.

""

Vi tager nu endnu et skridt i den grønne omstilling. Siden aftalen om klimaloven er der prioriteret mere end 120 mia. kroner til den grønne omstilling. Nu afsættes der ca. 5 mia. kroner yderligere frem mod 2030 til indsatser for natur, klima og havmiljø i den aftale, regeringen har indgået med Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Pengene skal gå til at styrke klima-, miljø- og naturindsatsen ved at rejse mere skov, sikre renere drikkevand og prioritere penge til oprydning efter PFAS- og generationsforureningerne, der er de 10 største jordforureninger i Danmark, og som truer natur og miljø. Aftalen reducerer desuden Danmarks udledninger med 0,3 mio. t. CO2e i 2025 og 2030.

Som noget af det første sikrer aftalen også, at puljen til at udbrede fjernvarme bliver fyldt op. Med aftalen øges puljen, så alle der indtil nu har ansøgt puljen som udgangspunkt kan modtage støtte, såfremt de lever op til støttekriterierne. Det betyder, at der vil være støtte til alle de mange, der har søgt om penge til at levere grøn fjernvarme til danskerne.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med aftalen tager vi endnu et skridt mod et grønnere Danmark med mere natur, renere drikkevand og mindre klimabelastning. Vi husker alle historierne om danskere, der måtte slukke for varmen og vende hver en krone, da priserne på olie og gas gik i vejret forrige efterår. Med grøn dansk fjernvarme i radiatorerne gavner vi både klimaet og danskernes husholdningsbudget. 

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Jeg vil gerne takke partierne for en god aftale, som er med til at gøre Danmark grønnere. Jeg er særligt glad for, at vi prioriterer flere midler til fjernvarme, så flere danske familier kan skifte fra gas til fjernvarme. Og at vi også prioriterer både klimatilpasning, skovrejsning og rent drikkevand. Det er vigtige initiativer, som danskerne går op i. Og jeg er glad for, at vi nu prioriterer 5 mia. kroner til grøn omstilling, som danskerne kommer til at mærke i deres hverdag.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:

Med denne aftale afsætter vi to miljømilliarder. En substantiel tilførsel af midler til at håndtere nogle helt centrale miljøudfordringer. Det, vi særligt fokuserer på, er vores vandmiljø, som skal forbedres markant, f.eks. ved at etablere stenrev og plante ålegræs. Vi afsætter også betragtelige summer til mere skovnatur, og så sørger vi for ekstra midler til oprensning af de store forureninger, som vi desværre ved ligger derude og truer vores vand og natur. I tillæg til de to miljømilliarder har vi indgået aftale om 1,2 mia. kroner til finansiering af Klimatilpasningsplan 1. Vi skal ruste Danmark bedre til voldsomt vejr.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard siger:

For at nå i mål med den grønne omstilling er vi nødt til at gøre det grønne valg lettere. Det gør vi med aftalen i dag. Vi forhøjer dieselafgiften som led i at nå vores klimamål i 2025 og 2030 og poster flere penge i fjernvarmepuljen. Det er grøn handling, der virker.

Læs aftale om deludmøntning af Grøn Fond

Læs faktaark om aftale om deludmøntning af Grøn Fond

Læs faktaark om flere midler til fjernvarme