Finansministre i fælles kamp for klimaet

18-04-2024
Nyhed

Finansminister Nicolai Wammen og 91 af af hans ministerkollegaer verden over er enige om, at finansministre skal spille en større rolle i bestræbelserne på at nå klimamålene.

""

Hvis vi skal nå de globale klimamål, er der brug for at landene melder nye klimaplaner ind til Parisaftalen. Og finansministre har en helt central rolle at spille i at tilrettelægge, finansiere og implementere de nationale mål og planer.

Klimakampen handler ikke bare om at sætte mål. Vi skal have en plan for, hvordan vi skaber grønne, robuste og velstående samfund. Derfor skal finansministre tage ansvar for, at klimaspørgsmålet bliver tænkt helt ind i hjertet af den økonomiske politik. Det har vi gjort i Danmark. Blandt andet ved at udvikle grønne regnemodeller og lave et centralt regeringsudvalg, der koordinerer klimaindsatsen på tværs af ministerier. Mine kolleger fra andre lande viser stor interesse for at lære om vores erfaringer. Det gælder ikke mindst vores grønne regnemodel, GrønREFORM, der kan regne på både økonomi og klimaeffekter med en detaljeringsgrad, der ikke er set i tilsvarende makroøkonomiske modeller. Derfor håber jeg, at vi med vores eksempel kan vise vejen for andre lande. siger Nicolai Wammen.

Udtalelsen kommer i forbindelse med et ministermøde i Coalition of Finance Ministers for Climate Action i Washington i går aftes dansk tid, hvor finansminister Nicolai Wammen var medunderskriver på en fælles opfordring til verdens finansministre om at engagere sig i udformningen af nye nationale klimaplaner til Parisaftalen.

Læs om Joint Call to Action

Læs den fælles pressemeddelelse