Regionernes regnskaber for 2023

24-04-2024
Nyhed

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskaber for 2023.

""

Regnskaberne for 2023 viser, at regionerne har brugt 131,9 mia. kr. på sundhed, mens udgifterne til regionale udviklingsopgaver udgør 2,9 mia. kr. i 2023. Regnskaberne for driftsudgifterne overholder budgetterne.

Regionerne har realiseret udgifter til kvalitetsfondsbyggerierne svarende til 3,1 mia. kr., hvilket er ca. 0,9 mia. kr. under budgettet. Mindreforbruget afspejler mindre fremdrift end forventet på tværs af de resterende kvalitetsfondsbyggerier.

Regionerne har brugt 3,2 mia. kr. på øvrige anlægsinvesteringer i 2023, og det er ca. 41 mio. kr. mere end budgetteret.

Fakta

Regionerne er underlagt økonomiske sanktioner ved overskridelser af budgetterne samt de aftalte rammer i økonomiaftalen. Der er for anlæg kun fastsat et loftsbelagt niveau for øvrigt anlæg. Med de gældende regler er der ved overskridelser af budgettet alene en sanktion, hvis regionerne overskrider driftsbudgetterne, og ikke hvis de overskrider budgettet for øvrigt anlæg.