Kommunernes og regionernes budgetter for 2024 er opgjort

18-01-2024
Nyhed

Den endelige opgørelse af kommunernes og regionernes budgetter for 2024 er nu foretaget.

""

Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter for 306,1 mia. kr. og anlægsinvesteringer for 19,5 mia. kr. i 2024. Kommunerne overskrider under ét de aftalte rammer for deres budgetterede serviceudgifter med 10,5 mio. kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne.

Regionerne har budgetteret med 136,2 mia. kr. på sundhedsområdet, 3,0 mia. kr. til regional udvikling og 7,0 mia. kr. til anlæg i 2024. Regionernes budgetter ligger inden for de aftalte rammer, og regeringen udbetaler det fulde betingede bloktilskud til regionerne.

Budgetterne er vedtaget på baggrund af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2024, som er indgået i maj 2023.