Regeringen har oversendt et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, der skal skabe klarhed over, at kongehuset i den nærmeste fremtid kan fortsætte sit virke inden for de eksisterende økonomiske rammer, indtil en ny civillistelov er på plads

12-01-2024
Nyhed

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at forberede bl.a. den nye civillistelov for det nye kongehus. Det følger af grundloven, at der skal vedtages en ny lov, når der kommer en ny regent.

""

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danskerne skal have et moderne og fremtidssikret kongehus.

Det nye kongepar skal kunne udvikle kongehuset i takt med tidsånden og de krav, der er til et monarki i det 21. århundrede. 

Kongehuset skal – i lighed med virksomheder og myndigheder – i stigende grad løse sine opgaver med brug af digitale løsninger og moderne teknologi. Samtidig er det vigtigt, at kongehuset kan fortsætte og udvikle sine aktiviteter, der knytter sig til blandt andet rejser og repræsentative opgaver, erhvervsfremme og frivilligt arbejde både i Danmark og i udlandet. 

Regeringen vil også se positivt på en stærkere statslig rolle i vedligeholdelsen og moderniseringen af de kongelige slotte. Det er statslige ejendomme og vores fælles kulturarv, som vi som fællesskab bør værne om. 

Når vi vil skabe rammerne for, at vores kongehus med det nye kongepar kan fortsætte med at udvikle sig og være et aktiv for Danmark, må vi samlet set forvente at skulle afsætte flere ressourcer. Det er regeringen helt indstillet på.