Brug for alle - Danmark 2010 og et mere rummeligt arbejdsmarked

04-04-2001

Folketinget har i de senere år gennemført en række reformer af social- arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken. Senest er der sammen med en bred kreds af folketingets partier opnået enighed om en førtidspensionsreform, som skal træde i kraft i 2003.

Folketinget har i de senere år gennemført en række reformer af social- arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken. Senest er der sammen med en bred kreds af folketingets partier opnået enighed om en førtidspensionsreform, som skal træde i kraft i 2003.

Reformerne har i vidt omfang rettet sig mod at ruste ledige bedre til deltagelse på arbejdsmarkedet. Midlerne har blandt andet været opkvalificering, motivation og vejledning om jobsøgning.

Selvom mange ting er gennemført, er der fortsat nogle, der har vanskeligt ved at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være personer, der for eksempel har været ledige i lang tid, har været ramt af sygdom eller har nedsat arbejdsevne. Her er der behov for, at indsatsen understøttes af ændringer i holdninger i systemerne og på arbejdspladserne.

Det er regeringens vision, at flere skal kunne komme i beskæftigelse og deltage i det sociale liv på en arbejdsplads. For at det skal kunne lykkes, skal arbejdsmarkedet være mere rummeligt.

Det handler især om at forebygge og fastholde. Personer, der oplever sygdom eller andre kriser, skal ikke udstødes fra arbejdsmarkedet. Og personer, der af den ene eller anden grund har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i længere tid, skal tilbage i ordinært arbejde.

Rummelighed på arbejdsmarkedet skal derfor i høj grad måles på, at der ikke bliver så mange mennesker, der får behov for fleksjob eller tidlig pension.

Der er brug for alle. Ikke mindst når der i de kommende år bliver stadig flere ældre.