Budgetoversigt 2, august 2001

28-08-2001

Budgetoversigten indeholder en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken.

Budgetoversigten indeholder en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken.

Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser - herunder udviklingen i DAU-saldoen og statens gæld.