Arbejdspapir nr. 5/2001

01-12-2001

Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000

I forbindelse med Finansredegørelse 2000 blev foretaget nogle justeringer og anvendt nogle alternative beregningsforudsætninger i forhold til den officielle ADAM-model fra Danmarks Statistik. De to afgørende ændringer er lidt større priselasticiteter i eksporten og mulighed for at forudsætte fremadskuende inflationsforventninger i bolig- og faktorefterspørgsel. Dermed løses nogle konkrete modelproblemer, så der sikres mere troværdige virkninger af stød til økonomien, herunder af ændringer i den økonomiske politik. Generelt reduceres modellens tilpasningshastighed og dynamik. Aktivitetsvirkningerne af efterspørgselsstød forsvinder dermed hurtigere, ligesom strukturelle ændringer hurtigere får fuld effekt på realøkonomien. Papiret redegør for baggrunden for de konkrete modelændringer og illustrerer betydningen for de samlede modelegenskaber.

Læs Justeringer i ADAM-modellen i forbindelse med FR2000

Forfatter: Nikolaj Veje