Miljøpolitikkens økonomiske fordele og omkostninger

27-02-2001

Regeringen har tilkendegivet, at man "løbende (vil) udvikle nye metoder i miljøindsatsen og analysere miljøpolitikkens omkostninger og effekter. Den voksende indsats betyder, at der er behov for at afdække omkostningerne ved den nuværende miljøindsats og sikre, at ressourcerne udnyttes godt nok."

Regeringen har tilkendegivet, at man "løbende (vil) udvikle nye metoder i miljøindsatsen og analysere miljøpolitikkens omkostninger og effekter. Den voksende indsats betyder, at der er behov for at afdække omkostningerne ved den nuværende miljøindsats og sikre, at ressourcerne udnyttes godt nok.", jf. Strukturovervågning, Regeringen 1999.

Rapporten præsentere udvalgets opgørelse af miljøpolitikkens udgifter, økonomiske omkostninger og fordele.

Opgørelsen er ikke altomfattende, men er den hidtil mest omfattende opgørelse af de samlede udgifter ved miljøpolitikken. Opgørelsen bygger på Danmarks Statistiks foreløbige dataudtræk af udgifter på miljøområdet samt udvalgets opgørelser af private udgifter på området.

Rapporten præsentere endvidere de kvantificerbare fordele af miljøpolitikken samt værdien af disse på de områder, hvor det har været muligt.