IT, Internettet og den offentlige sektor

13-06-2001

Anvendelse af internettets muligheder kan ændre den offentlige sektors mde at kommunikere med borgere og virksomheder p og samtidigt effektivisere offentlige organisationers interne arbejdsprocesser.

Anvendelse af internettets muligheder kan ændre den offentlige sektors måde at kommunikere med borgere og virksomheder på og samtidigt effektivisere offentlige organisationers interne arbejdsprocesser.

I IT, internettet og den offentlige sektor begrundes nærmere, hvorfor en digitalisering af forvaltningen i de kommende år vil kunne bidrage til at frigøre ressource i betydeligt omfang.

Rapporten beskrive, hvordan digital forvaltning afgørende adskiller sig fra "traditionel" forvaltning, hvis mulighederne for at omlægge internearbejdsprocesser udnyttes rigtigt.

Gennem en række konkrete eksempler fra ind- og udland dokumenteres det, at der på udvalgte områder allerede nu er gennemført projekter, som bekræfter det forventede potentiale ved digital forvaltning.

Og til sidst i rapporten opstilles en model for, hvordan effektiviseringspotentialet ved digitalisering kan vurderes påtværs af sektorer og opgaver inden for den offentlige sektor.