Budgetvejledning 2001

01-05-2001

En række af bestemmelserne i Budgetvejledning 2001 er ændret i forhold til bestemmelserne i Budgetvejledning 1996.

En række af bestemmelserne i Budgetvejledning 2001 er ændret i forhold til bestemmelserne i Budgetvejledning 1996. De væsentligste ændringer vedrører nye principper for tilsagnsbudgettering, den statslige huslejeordning samt et nyt regelsæt for statslige IT-investeringer.

Herudover er der foretaget en justering af regelsættet for indtægtsdækket virksomhed samt en regulering af visse beløbsgrænser for forelæggelser for Finansudvalget. Endelig er strukturen i budgetvejledningen ændret.