Digital forvaltning

21-05-2001

Rapporten fra udvalget om digital forvaltning redegør for potentialerne ved digital forvaltning for borgere, virksomheder og den offentlige sektor og belyser barrierer for potentialernes indfrielse. Rapporten indeholder tillige en række anbefalinger, der retter sig mod løbende at forbedre grundlaget for digital forvaltning.

Rapporten fra udvalget om digital forvaltning redegør for potentialerne ved digital forvaltning for borgere, virksomheder og den offentlige sektor og belyser barrierer for potentialernes indfrielse. Rapporten indeholder tillige en række anbefalinger, der retter sig mod løbende at forbedre grundlaget for digital forvaltning

 

Udvalget om Digital Forvaltning blev nedsat i efteråret 2000 under Finansministeriets formandskab. I udvalget har desuden deltaget Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, IT- og Forskningsministeriet, Erhvervsministeriet, Indenrigsministeriet samt Økonomiministeriet.