Initiativer til bedre kvalitet

15-03-2001

Pjecen "Initiativer til bedre kvalitet" beskriver en række eksempler på kvalitetsinitiativer, som regeringen i samarbejde med de kommunale parter enten har sat i værk for nyligt eller planlægger at sætte i værk.

Pjecen Initiativer til bedre kvalitet beskriver en række eksempler på kvalitetsinitiativer, som regeringen i samarbejde med de kommunale parter enten har sat i værk for nyligt eller planlægger at sætte i værk.

Nogle af de initiativer, som beskrives i pjecen, er en styrkelse af tilsynet med indsatsen for ældre, modeller for kvalitetsvurdering i sundhedssektoren (akkreditering) og udvikling af klarere mål for elevers færdigheder på udvalgte klassetrin gennem skoleforløbet.

Pjecen udgives som led i regeringsinitiativet Kvalitet i velfærden, der skal fremme en bred debat om kvalitet i den offentlige sektor og udgre en ramme om regeringens mange kvalitetsinitiativer.

Initiativet indgår som en del af det fælles kommunale, amtslige og statslige projekt Service & Velfærd.