Ledelse på dagsordenen

""
25-10-2001

"Ledelse på dagsordenen" har til formål at behandle problemstillinger og udfordringer for offentlig ledelse og pege på tiltag, der kan medvirke til at fremme bedre ledelse i den offentlige sektor.

"Ledelse på dagsordenen" har til formål at behandle problemstillinger og udfordringer for offentlig ledelse og pege på tiltag, der kan medvirke til at fremme bedre ledelse i den offentlige sektor.

Ledelse har væsentlige effekter på kvalitet, effektivitet, motivation og rekruttering i den offentlige sektor. Udvikling af ledere og ledelse er derfor afgørende for, at den offentlige sektor kan møde fremtidens krav og udfordringer.

Publikationen beskriver, hvorfor god ledelse gør en forskel, og sætter ord på en række karakteristiske træk ved offentlig ledelse. Væsentlige problemstillinger for offentlig ledelse som balanceret ledelse, lederrekruttering og ledermobilitet, og udvikling af ledelse, behandles ligeledes. I publikationen præsenteres også et fremadrettet ledelsespolitisk idekatalog, samt de centrale ledelsespolitiske initiativer for staten.