Budgetanalyse af Told•Skat

01-04-2002

Told•Skat har knap 5.700 ansatte og varetager hovedparten af det offentliges opkrævningsopgave. Som afslutning på Told•Skats budgetaftale for 1998-2001 er der gennemført en budgetanalyse.

Told•Skat har knap 5.700 ansatte og varetager hovedparten af det offentliges opkrævningsopgave. Som afslutning på Told•Skats budgetaftale for 1998-2001 er der gennemført en budgetanalyse.

Analysen gør status over de resultater, der er opnået siden 1998, og sigter mod at give nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af Told•Skat.

Rapporten indeholder analyser af en række områder med hovedvægten på:

  • Mål og resultater
  • Produktivitet og effektivitet
  • Udviklingstiltag
  • Brugerholdninger
  • Digital forvaltning