Overvejelser om en fælles amtslig og kommunal jobbank på Internettet

01-04-2002

Der er i dag mere end tidligere fokus på den offentlige sektors mulighed for at tiltrække arbejdskraft. Dette skyldes det fortsatte ledighedsfald i de seneste år samt det fremtidige billede af mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor.

Der er i dag mere end tidligere fokus på den offentlige sektors mulighed for at tiltrække arbejdskraft. Dette skyldes det fortsatte ledighedsfald i de seneste år samt det fremtidige billede af mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor.

På statens område blev der bl.a. på den baggrund i februar 2001 indført en statslig jobbank www.job-i-staten.dk , som skal sikre maksimal synliggørelse af statslige stillinger. Det er siden blevet overvejet, om der med fordel også kan laves en samlet præsentation af ledige stillinger i amter og kommuner.

For at analysere dette spørgsmål blev der på foranledning af Finansministeriet og Arbejdsministeriet i maj 2001 nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Finansministeriet og med deltagelse af Kommunernes Landsforening (KL), Amtsrådsforeningen, Arbejdsministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Overvejelser om en fælles amtslig og kommunal jobbank på Internettet er resultatet af arbejdsgruppens overvejelser.

Redaktionen af rapporten er afsluttet i marts 2002.