Budgetoversigt 4, december 2002

05-12-2002

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – her­under statens udgifter og indtægter – og udviklingen i statsgælden.

Budgetoversigten udkommer normalt 3 gange årligt – i maj, august og december. I 2002 er Budgetoversigten dog også udkommet i januar i forbindelse med præsentationen af det nye finanslovforslag for 2002. Budgetoversigt 2, maj 2002, foreligger endvidere udelukkende i internet-udgave og findes på www.fm.dk under publikationer.

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – her­under statens udgifter og indtægter – og udviklingen i statsgælden.