Konvergensprogram 2002

02-12-2002

Danmark fremlægger hermed en opdatering af Konvergensprogram 2001, januar 2002.

Danmark fremlægger hermed en opdatering af Konvergensprogram 2001, januar 2002. Fremskrivningen der er indeholdt i dette års konvergensprogram er baseret på det mellemfristede forløb frem til 2010, som er fremlagt og nærmere analyseret i Finansredegørelse 2002, november 2002.