Økonomisk Redegørelse, december 2002

05-12-2002

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2004. En vurdering af de samfundsøkonomiske virkninger af finansloven for 2003 og en vurdering af regeringens og andres prognoser siden 1980

  • Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2004
  • De samfundsøkonomiske virkninger af finansloven for 2003
  • En vurdering af regeringens og andres prognoser siden 1980