Balance og Velfærd - Finanslovforslaget 2002

01-07-2002

Finanslovforslaget og aftalerne om den kommunale økonomi indeholder regeringens konkrete prioriteringer i 2002.

Finanslovforslaget og aftalerne om den kommunale økonomi indeholder regeringens konkrete prioriteringer i 2002.

Finanslovforslaget og kommuneaftalerne er samtidig første skridt i regeringens langsigtede velfærdspolitiske strategi, jf. Danmark 2010.

Der skal træffes nogle valg, hvis velfærden skal bevares og udvikles på et holdbart grundlag.

Det vigtigste spørgsmål er, hvordan vi uden at sætte skatterne op sikrer niveauet for de offentlige ydelser, når antallet af ældre danskere stiger i de kommende år.

Regeringens velfærdspolitiske strategi giver svaret herpå. Forbedringer målrettes højt prioriterede områder som sygehuse og folkeskoler. Og økonomien fastholdes i balance med overskud på de offentlige budgetter og afvikling af gælden.