Aftaler om den kommunale økonomi for 2003

27-06-2002

Regeringen indgik den 14. juni 2002 aftaler med KL og Amtsrådsforeningen om henholdsvis kommunernes og amternes økonomi i 2003.

Regeringen indgik den 14. juni 2002 aftaler med KL og Amtsrådsforeningen om henholdsvis kommunernes og amternes økonomi i 2003.

Der indgås ikke økonomiske aftaler med Københavns og Frederiksberg Kommuner, men den 14. juni forelå et forhandlingsresultat med Københavns Kommune. Den 20. juni blev opnået en forståelse om Frederiksberg Kommunes forhold i 2003.