Fordeling og incitamenter 2002

""
19-06-2002

Fordeling og incitamenter 2002 belyser fordelingen af befolkningens indkomster og de økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Fordeling og incitamenter 2002 belyser fordelingen af befolkningens indkomster og de økonomiske incitamenter til beskæftigelse. Publikationen viderefører dermed analyser af emner, der årligt har været behandlet i Familier og indkomster (Økonomiministeriet, juni 2001) og Finansredegørelsen (Finansministeriet, maj 2001).