Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

01-05-2002

Rapporten er struktureret i to overordnede dele: Del I vedrører de generelle udfordringer og muligheder for amter og kommuner frem mod 2010. Del II diskuterer særlige udfordringer og muligheder på nogle af de mest centrale kommunale og amtslige serviceområder.

Rapporten er struktureret i to overordnede dele: Del I vedrører de generelle udfordringer og muligheder for amter og kommuner frem mod 2010. Del II diskuterer særlige udfordringer og muligheder på nogle af de mest centrale kommunale og amtslige serviceområder.