Forslag til Lov om ophævelse af anlægslov for naturgasforsyning

28-11-2002

Forslag til Lov om ophævelse af anlægslov for naturgasforsyning.

§ 1. Anlægslov nr. 232 af 8. juni 1979 for naturgasforsyning ophæves.

§ 2. Loven træder i kraft den ….