Lovforslag om etablering af en afregningskonto

22-10-2002

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv.

Læs udkast til forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv.