Budgetoversigt 2, august 2003

21-08-2003

Af Budgetoversigt 2, august 2003, fremgår det blandt andet, at finanslovsforslaget for 2004 indebærer et overskud på statens DAU-saldo på 5,3 mia.kr. I 2003 skønnes et DAU-overskud på 5½ mia.kr. Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 16,6 mia.kr. i 2003 og 18,7 mia.kr. i 2004.

Af Budgetoversigt 2, august 2003, fremgår det blandt andet, at finanslovsforslaget for 2004 indebærer et overskud på statens DAU-saldo på 5,3 mia.kr. I 2003 skønnes et DAU-overskud på 5½ mia.kr. Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 16,6 mia.kr. i 2003 og 18,7 mia.kr. i 2004.

I forhold til majvurderingen er de offentlige overskud nedjusteret med ca. 1½ mia.kr. i 2003 og med knap 3 mia.kr. i 2004. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med gennemslaget på de offentlige finanser af den aktuelle afmatning af konjunkturerne, der bærer over i 2004.

Finanspolitikken skønnes at have et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet i 2003, mens der navnlig som følge af skattenedsættelserne skønnes et ekspansivt bidrag fra finanspolitikken til den økonomiske aktivitet i 2004 svarende til 0,4 pct. af BNP.