Velfærd med klare værdier - Finanslovforslaget 2004

22-08-2003

Med finanslovforslaget for 2004 forbedres den offentlige service samtidig med, at skattestoppet fastholdes og skatten på arbejde sættes ned. Finanslovforslaget indeholder omprioriteringer og effektiviseringer til fordel for de borgernære serviceområder.

Med finanslovforslaget for 2004 forbedres den offentlige service samtidig med, at skattestoppet fastholdes og skatten på arbejde sættes ned. Finanslovforslaget indeholder omprioriteringer og effektiviseringer til fordel for de borgernære serviceområder.