Konvergensprogram for Danmark 2003 - Opdatering for perioden 2003-2010

02-12-2003

I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde stabilitetsprogrammer og øvrige lande konvergensprogrammer til EU.

I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde stabilitetsprogrammer og øvrige lande konvergensprogrammer til EU.

Programmerne skal demonstrere, at den økonomiske udvikling og politik er i overensstemmelse med EU’s målsætninger og regler, eller, hvis det ikke er tilfældet, hvorledes man sigter på at bringe udviklingen tilbage på sporet (jf. EU-forordning nr. 1466/97 og 1467/97).