Danmarks internationale indsats - nye udfordringer i en verden i forandring

24-06-2003

Danmark står i dag over for helt andre udfordringer end for blot få år siden. Danmarks internationale indsats skal modsvare den ændrede virkelighed og udnytte de nye muligheder, der viser sig.

Danmark står i dag over for helt andre udfordringer end for blot få år siden. Danmarks internationale indsats skal modsvare den ændrede virkelighed og udnytte de nye muligheder, der viser sig.

Det er afgørende for gennemslagskraften af den internationale indsats, at alle de udenrigspolitiske instrumenter sammentænkes, og at ressourcerne fokuseres på de højst prioriterede områder.

Regeringen vil derfor tage et opgør med kassetænkningen på det internationale område og målrette den internationale indsats på fire bærende temaer:

  • Europæisk udvikling, miljø og demokrati, herunder nyt naboskabsinitiativ.
  • International stabilitet, demokratisering, flygtninge og kampen mod terror. 
  • Social og økonomisk udvikling.
  • Globalt miljø, herunder klimaindsatsen.

Danmark skal være blandt de lande i verden, der engagerer sig stærkest i den globale udvikling. Danmarks internationale indsats skal være effektiv. Der skal sikres en arbejdsdeling mellem bilaterale og multilaterale indsatser, således at indsatserne supplerer hinanden bedst muligt. Danmarks bilaterale indsatser skal fokuseres på de områder, hvor Danmark har særlige interesser i og forudsætninger for at bidrage.