Regeringens aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2004

14-06-2003

Hovedmålene for regeringens økonomiske politik er at fastholde en stabil økonomisk udvikling med overholdelse af skattestoppet og en halvering af Danmarks gæld frem til 2010.