Samarbejdet om den økonomiske politik i EU

26-06-2003

Denne publikation redegør for EU’s samarbejde om økonomisk politik med udgangspunkt i arbejdet i Ministerrådet for EU’s finansministre, også kaldet ECOFIN. Publikationens temaer afspejler en række af de økonomisk-politiske udfordringer, EU står overfor og som også behandles i andre Ministerråd.

Denne publikation redegør for EU’s samarbejde om økonomisk politik med udgangspunkt i arbejdet i Ministerrådet for EU’s finansministre, også kaldet ECOFIN. Publikationens temaer afspejler en række af de økonomisk-politiske udfordringer, EU står overfor og som også behandles i andre Ministerråd.

En af de centrale udfordringer i EU er at understøtte velfærden gennem sunde offentlige finanser og styrke indsatsen for at sikre den finanspolitiske holdbarhed, i lyset af at vi bliver flere ældre.

Samtidig er der behov for at gennemføre strukturreformer og dermed styrke vækst og beskæftigelse i EU.

Med udvidelsen skal 10 nye medlemslande integreres i det økonomiske samarbejde. For EU er det en klar udfordring at medvirke til en højere levestandard i de nye medlemslande.

Budgetdisciplinen i forhold til EU’s budget er i de senere år blevet styrket. Det er vigtigt at gennemføre reformer af den fælles landbrugspolitik og strukturfondsstøtten. Sådanne reformer vil også bidrage til en afdæmpet udgiftsudvikling i EU’s budget.

På skatteområdet er det vigtigt at styrke samarbejdet om at undgå skatteunddragelse og unfair skattekonkurrence. Med vedtagelsen af skattepakken har EU taget et stort skridt i den retning.


Juni 2003