Klare mål og mere åbenhed

23-04-2004

Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed om mål og resultater. Der skal være fokus på resultaterne, og det skal sikres, at de offentlige midler udnyttes effektivt. Borgerne har krav på en effektiv offentlig sektor med god service og et højt kvalitetsniveau.

Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed om mål og resultater. Der skal være fokus på resultaterne, og det skal sikres, at de offentlige midler udnyttes effektivt. Borgerne har krav på en effektiv offentlig sektor med god service og et højt kvalitetsniveau.

Med handlingsplan om klare mål og mere åbenhed tager regeringen endnu et skridt mod at nå disse mål.

Men klare mål og mere åbenhed handler også om at sætte brugerne i centrum og skabe en offentlig sektor på brugernes vilkår. Med større åbenhed om mål og gennemsigtighed om de opnåede resultater får borgere og virksomheder større indsigt i den offentlige sektor – og der skabes øget opmærksomhed om brugernes vilkår i de offentlige institutioner.

Borgere og virksomheder skal have klar besked om, hvad de kan forvente af service og betjening i den offentlige sektor. Og brugerne skal kunne følge med i, om de enkelte institutioner lever op til egne mål.

De statslige institutioner skal sætte sig i brugernes sted og oplyse om mål for service og betjening til brugerne og på brugernes præmisser. Dermed får institutionerne også mulighed for at vise, at de leverer god service og høj kvalitet.

Åbenhed om målene er samtidig med til at sikre en forventningsafstemning mellem brugerne og de offentlige institutioner.

Med handlingsplanen tager staten det første skridt. Men dermed stopper arbejdet ikke. Regeringen vil efterfølgende sammen med de kommunale parter drøfte, hvordan klare mål og mere åbenhed kan udbredes til hele den offentlige sektor.