Budgetoversigt 3, december 2004

08-12-2004

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – herunder statens udgifter og indtægter – og udviklingen i statsgælden. Budgetoversigten udkommer normalt tre gange årligt – i maj, august og december.

På baggrund af finansloven for 2005 ventes der et overskud på statens DAU-saldo på 23½ mia.kr. i 2005, mens overskuddet i 2004 skønnes til 10½ mia.kr., jf. Budgetoversigt 3, december 2004. På finansloven for 2005 er statens udgifter budgetteret til 457 mia.kr. og statens indtægter til 480½ mia.kr. i 2005.


Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 22 mia.kr. i 2004 og 25½ mia.kr. i 2005. Den ventede stigning i overskuddet er blandt andet afledt af det økonomiske opsving, herunder højere beskæftigelse og lavere ledighed.


Finanspolitikken skønnes at bidrage neutralt til den økonomiske aktivitet i 2005, mens der navnlig som følge af nedsættelsen af skatten på arbejde skønnes et ekspansivt bidrag fra finanspolitikken til den økonomiske aktivitet i 2004 svarende til 0,5 pct. af BNP.