En enklere hverdag for borgere og virksomheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

03-12-2004

Med handlingsplanen gør regeringen status over den hidtidige indsats og samler i alt 265 resultater. Heraf er ca. halvdelen gennemført i løbet af år 2004, og præsenteres her for første gang samlet til offentligheden.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2001, at regeringen vil arbejde målrettet for at forenkle eksisterende love og regler samt for at sikre, at nye love og regler ikke medfører flere byrder end højest nødvendigt for borgere og virksomheder.

Regeringen fremlægger nu for tredje gang en handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen præsenterer de resultater og fremadrettede initiativer, som skal sikre borgere og virksomheder en enklere hverdag.

Med handlingsplanen gør regeringen status over den hidtidige indsats og samler i alt 265 resultater. Heraf er ca. halvdelen gennemført i løbet af år 2004, og præsenteres her for første gang samlet til offentligheden.

Regeringen har fortsat mange områder i kikkerten, hvor love og regler kan forenkles. Handlingsplanen indeholder derfor samtidig 100 fremadrettede initiativer.