Økonomisk Redegørelse, december 2004

08-12-2004

Fremgangen i dansk økonomi forløber i store træk som ventet i de seneste to redegørelser. Privatforbruget og boliginvesteringerne er vokset relativt kraftigt, blandt andet understøttet af de vedtagne skattenedsættelser og øvrige initiativer i Forårspakken.

Fremgangen i dansk økonomi forløber i store træk som ventet i de seneste to redegørelser.

Privatforbruget og boliginvesteringerne er vokset relativt kraftigt, blandt andet understøttet af de vedtagne skattenedsættelser og øvrige initiativer i Forårspakken. Samtidig har erhvervsinvesteringer og eksport vist fremgang. Der er klare tegn på, at den tiltagende vækst har medført en vending på arbejdsmarkedet. De seneste oplysninger for 3. kvartal viser fortsat pæn fremgang i den private beskæftigelse og samlet er beskæftigelsen steget med ca. 17.000 personer siden årsskiftet. Den registrerede ledighed er faldet med mere end 10.000 personer siden december.

Væksten i BNP ventes samlet at stige fra 0,5 pct. i 2003 til 2,4 pct. i 2004 og 2005. Væksten trækkes bl.a. af lempelig økonomisk politik i 2004, herunder især skattenedsættelserne, lave renter og relativt høj vækst i udlandet. I 2006 skønnes en vis afdæmpning af væksten til 2,1 pct., hvilket er en anelse over det anslåede trendmæssige potentiale.