Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver

21-12-2004

Formålet med dette responsum er at undersøge de retlige muligheder og rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver.

Formålet med dette responsum er at undersøge de retlige muligheder og rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver. Ved myndighedsopgaver forstås virksomhed, der ensidigt og bindende fastlægger den enkelte borgers rettigheder og pligter på grundlag af offentligretlige regler.

Responsummet er udarbejdet af professor dr. jur. Carsten Henrichsen på vegne af Udliciteringsrådet.

Responsummet peger på, at der er mulighed for, at mere rutineprægede myndighedsopgaver, som er underlagt en detaljeret lovgivning, ved lov kan udliciteres.