Budgetoversigt 1, maj 2004

26-05-2004

Af Budgetoversigt 1, maj 2004, fremgår det blandt andet, at overskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, er opgjort til 12,4 mia.kr. i 2003.

Af Budgetoversigt 1, maj 2004, fremgår det blandt andet, at overskuddet på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, er opgjort til 12,4 mia.kr. i 2003. I 2004 skønnes overskuddet på statens finanser til 1,1 mia.kr., mens der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på 10 mia.kr. Nedjusteringen af overskuddet i 2004 skyldes blandt andet betalingsforskydninger i selskabsskatteprovenuet i 2003 og 2004. Når der korrigeres for engangsforhold mv., herunder for udsving i selskabsskatteprovenuet, skønnes DAU-overskuddet til ca. 3 3/4 mia.kr. om året i 2003 og 2004.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes at stige fra 16,7 mia.kr. i 2003 til henholdsvis 18,1 mia.kr. i 2004 og 26,1 mia.kr. i 2005. Den ventede stigning i de offentlige overskud følger især af udsigten til bedre konjunkturer, herunder større beskæftigelse og lavere ledighed. 

Finanspolitikken skønnes at bidrage ekspansivt til den økonomiske aktivitet svarende til godt 0,7 pct. af BNP i 2004, heraf skønnes bidraget fra Forårspakken at udgøre 0,3 pct. af BNP.