Økonomisk Redegørelse, maj 2004

26-05-2004

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2005 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse indeholder:

  • Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2005

  • En vurdering af kravene til finanspolitikken