Rapport fra arbejdsgruppen vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige

18-05-2004

Regeringen nedsatte i september 2003 en arbejdsgruppe vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde, og arbejdsgruppens overvejelser fremlægges i en samlet rapport.

Regeringen nedsatte i september 2003 en arbejdsgruppe vedr. betaling ved udeblivelse fra aftaler med det offentlige. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde, og arbejdsgruppens overvejelser fremlægges i en samlet rapport.

Arbejdsgruppen har undersøgt omfanget af udeblivelser fra aftaler med det offentlige inden for følgende områder: sundhedsområdet, retsområdet, beskæftigelses- og socialområdet, integrationsområdet og børnepasningsområdet.