Konvergensprogram for Danmark 2004 - Opdatering for perioden 2004-2010

29-11-2004

Programmerne skal demonstrere, at den økonomiske udvikling og politik er i overensstemmelse med EU’s målsætninger og regler, eller, hvis det ikke er tilfældet, hvorledes man sigter på at bringe udviklingen tilbage på sporet

I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde stabilitetsprogrammer og øvrige lande konvergensprogrammer til EU.

Programmerne skal demonstrere, at den økonomiske udvikling og politik er i overensstemmelse med EU’s målsætninger og regler, eller, hvis det ikke er tilfældet, hvorledes man sigter på at bringe udviklingen tilbage på sporet (jf. EU-forordning nr. 1466/97 og 1467/97).