Kommunal budgetoversigt, april 2005

20-04-2005

Regeringen indgik den 11. og 12. juni 2004 aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi for 2005. Endvidere forelå der den 15. juni 2004 et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2005.

Regeringen indgik den 11. og 12. juni 2004 aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi for 2005. Endvidere forelå der den 15. juni 2004 et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2005.

Budgetoversigten sammenholder kommunernes og amternes budgetter for 2005 med kommuneaftalerne for 2005. Budgetoversigten gennemgår derudover udgiftsvæksten på sektorområder i amterne, KL-kommunerne og Københavns og Frederiksberg kommuner fra budget 2004 til budget 2005.

Budgetterne for 2005 viser en overskridelse af det aftalte serviceniveau i amterne med 0,4 mia. kr., mens KL-kommunerne i 2005 budgetterer med en overskridelse af det aftalte serviceniveau på 0,9 mia. kr.

På baggrund af overskridelsen af det aftalte serviceniveau har regeringen og KL den 23. februar 2005 indgået en opfølgende aftale om kommunernes økonomi for 2005 med henblik på at begrænse udgiftsvæksten i 2005. Sigtet er endvidere at understøtte en hensigtsmæssig økonomisk adfærd i overgangsperioden op til kommunalreformen.