Budgetoversigt 2, august 2005

23-08-2005

På baggrund af finanslovforslaget for 2006 skønnes overskuddet på statens finanser til 39,9 mia.kr. i 2006, mens der i 2005 skønnes et overskud på 50,1 mia.kr.

På baggrund af finanslovforslaget for 2006 skønnes overskuddet på statens finanser til 39,9 mia.kr. i 2006, mens der i 2005 skønnes et overskud på 50,1 mia.kr. De betydelige overskud skal ses i sammenhæng med, at der skønnes et ekstraordinært stort provenu fra pensionsafkastskatten i 2005 og fra Nordsø-aktiviteterne i begge år.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 38,9 mia.kr. i 2005 og 30,8 mia.kr. i 2006. I forhold til majvurderingen indebærer nye skøn for især de offentlige indtægter opjusteringer af de offentlige overskud på ca. 13 mia.kr. i 2005 og 15 mia.kr. i 2006. Samtidig medfører Danmarks Statistiks metode- og datarevision nedjusteringer af de skønnede overskud på ca. 13 mia.kr. i 2005 og knap 21 mia.kr. i 2006. Samlet set er det skønnede offentlige overskud i 2005 dermed omtrent uændret i forhold til majskønnet, mens overskuddet i 2006 er justeret 5½ mia.kr. ned.

Finanspolitikken skønnes at have en omtrent neutral virkning på den økonomiske aktivitet i 2005 og 2006.