Klar til fremtiden, Finanslovforslaget 2006

24-08-2005

Det går godt i Danmark. Ledigheden falder og beskæftigelsen stiger. Der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen i forhold til udlandet. Den offentlige gæld og gælden til udlandet falder.

Det går godt i Danmark. Ledigheden falder og beskæftigelsen stiger. Der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen i forhold til udlandet. Den offentlige gæld og gælden til udlandet falder.

På finanslovforslaget for 2006 foreslår regeringen, at 24 mia. kr. af det forudsatte råderum på i alt 30 mia. kr. frem mod 2010 reserveres til udvalgte områder, herunder globalisering (forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri), børnefamilier (lavere forældrebetaling og bedre kvalitet i dagpasning), sygehuse og ældre samt natur og miljø.

Hertil kommer en række yderligere nye initiativer på bl.a. integrationsområdet. I alt indeholder finanslovforslaget nye initiativer for ca. 4 mia. kr. i 2006.