Økonomisk Redegørelse, august 2005

""
24-08-2005

Samlet set er dansk økonomi inde i en positiv udvikling med god vækst i produktionen, afdæmpet inflation og overskud på såvel de offentlige finanser som betalingsbalancen.

Samlet set er dansk økonomi inde i en positiv udvikling med god vækst i produktionen, afdæmpet inflation og overskud på såvel de offentlige finanser som betalingsbalancen. Faldet i ledigheden har udgjort næsten 25.000 personer siden december 2003. I 2006 skønnes ledigheden således at nå ned på 147.000 personer.

Med afsæt i pæn international vækst og fortsat kraftig fremgang i den private indenlandske efterspørgsel forventes BNP at vokse med 2,4 pct. om året i 2005 og 2006. Fremgangen i 2004 og 2005 trækkes i høj grad af det private forbrug, der vokser markant som følge af indkomstskattenedsættelserne fra begyndelsen af 2004 og Forårspakken, den lave rente og de stærkt stigende priser på ejerboliger.

De ventede store offentlige overskud i 2005 og 2006 er påvirket af et usædvanligt højt niveau for pensionsafkastskatten i 2005, store indtægter fra Nordsøen som følge af høje oliepriser og et større skattegrundlag som følge af suspensionen af SP-bidragene.