Budgetoversigt 3, December 2005

06-12-2005

Med aftalerne om finansloven for 2006 iværksættes en række nye større initiativer inden for blandt andet forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri, vilkårene for børnefamilier, sygehuse og ældre samt natur og miljø.

Med aftalerne om finansloven for 2006 iværksættes en række nye større initiativer inden for blandt andet forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri, vilkårene for børnefamilier, sygehuse og ældre samt natur og miljø.

Finansloven for 2006 afspejler samlede statslige udgifter for godt 468 mia.kr. og statslige indtægter for knap 515½ mia.kr. Overskuddet på statens finanser ventes dermed at udgøre knap 47½ mia.kr. i 2006. Statens overskud på DAU-saldoen skønnes til godt 68 mia.kr. i 2005.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser, der dækker stat, kommuner, amter, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond, skønnes til 51,3 mia.kr. i 2005 og 36,4 mia.kr. i 2006. Det svarer til 3,3 pct. af BNP i 2005 og 2,3 pct. af BNP i 2006.

Korrigeret for genudlån skønnes statens gæld at falde fra 38,1 pct. af BNP i 2001 til 23,2 pct. af BNP i 2006, og der skønnes et fald i ØMU-gælden korrigeret for genudlån fra 47,0 pct. af BNP i 2001 til 29,0 pct. af BNP i 2006.

Læs Finansministerens præsentationen i forbindelse med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt - december 2005