Rapport om tilskud til befordring af dagblade

08-11-2005

I forlængelse af det supplerende regeringsgrundlag nedsatte regeringen i august 2003 udvalget om tilskuddet til befordring af dagblade.

I forlængelse af det supplerende regeringsgrundlag nedsatte regeringen i august 2003 udvalget om tilskuddet til befordring af dagblade. Med udgangspunkt i en beskrivelse af baggrunden for det nuværende tilskud analyserer udvalget i rapporten en række alternative tilskudsmodeller. På baggrund af analysen anbefaler ud-valget, at den nuværende bladtilskudsordning for dagblade ændres, således at:

 

  • Tilskuddet gives direkte til den enkelte udgiver, der herefter frit kan vælge distributør.

  • Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i dagbladenes abonnementsoplag.

  • Der som supplement til hovedordningen etableres en pulje, hvorfra især dagblade med forholdsvis høje distributionsomkostninger kan søge om tilskud.

  • Der etableres en overgangsordning med henblik på at afhjælpe dagbladenes tilpasning til den nye ordning.