Danmarks nationale reformprogram - Bidrag til EU's vækst- og beskæftigelsesstrategi (Lissabon-strategien)

27-10-2005

Det danske reformprogram er udarbejdet for første gang i år og præsenterer regeringens strategi for strukturelle reformer, der sigter på at forbedre det langsigtede potentiale for vækst og beskæftigelse, jf. Lissabon strategien.

Det danske reformprogram er udarbejdet for første gang i år og præsenterer regeringens strategi for strukturelle reformer, der sigter på at forbedre det langsigtede potentiale for vækst og beskæftigelse, jf. Lissabon strategien. Programmet afløser en række tidligere rapporter, herunder den nationale handlingsplan for beskæftigelse og den såkaldte Cardiff-rapport vedrørende vare- og servicemarkederne.

Programmet er koncentreret om at redegøre for allerede gennemførte og planlagte tiltag inden for områderne viden, konkurrence og det indre marked, miljø og energi, beskæftigelse samt forbedringer af den offentlige sektor.

Læs bilaget til Danmarks nationale reformprogram 2005