Serviceeftersyn af vandsektoren

12-10-2005

På baggrund af et serviceeftersyn af vandsektoren fremlægger regeringen et ideoplæg med forslag til initiativer: Initiativerne sigter på at modernisere og præcisere reguleringen af vand- og kloakforsyningen, så den høje standard kan bevares fremover.

På baggrund af et serviceeftersyn af vandsektoren fremlægger regeringen et ideoplæg med forslag til initiativer: Initiativerne sigter på at modernisere og præcisere reguleringen af vand- og kloakforsyningen, så den høje standard kan bevares fremover. Serviceeftersynet blev blandt andet iværksat i lyset af, at der var identificeret et betydeligt effektiviseringspotentiale i sektoren. Hvis det kan realiseres, vil der for givne vandpriser blive bedre plads til at håndtere de miljø- og investeringsmæssige udfordringer, sektoren står overfor. For at sikre adskillelse mellem drifts- og myndighedsopgaver og styrke tilskyndelsen til at effektivisere forslås en selskabsgørelse af de kommunale frosyninger og en ophævelse af hvile-i-sig-selv princippet. Sidstnævnte foreslås i oplægget erstattet med en prisloftsregulering, som vil fremme omkostningseffektiviteten og stabile priser.