Erfaringer med omkostningsbevillinger i staten

27-09-2005

Der gennemføres i disse år en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Reformen indebærer, at statslige regnskaber og budgetter skal udarbejdes efter omkostningsprincipper – hvilket bedre svarer til praksis fra den private sektor.

Der gennemføres i disse år en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Reformen indebærer, at statslige regnskaber og budgetter skal udarbejdes efter omkostningsprincipper – hvilket bedre svarer til praksis fra den private sektor.

På regnskabssiden er reformen allerede godt undervejs, idet alle statsinstitutioner har afleveret åbningsbalancer til Rigsrevisionen, og skal aflægge et omkostningsbaseret regnskab for 2005.

Omkostningsprincipperne skal indføres på Finansloven for 2007. Der er imidlertid allerede gjort de første erfaringer med omkostningsprincipper på bevillingssiden. Det er sket som led i en række forsøg med omkostningsbevillinger på hhv. finansloven for 2005 og for 2006.

Artikelsamlingen ”Erfaringer med omkostningsbevillinger i staten” indeholder beskrivelser af disse første erfaringer. Det er nogle af de institutioner, der har deltaget i forsøgene med omkostningsbevillinger, som i artikelsamlingen selv har beskrevet deres erfaringer. Desuden indeholder artikelsamlingen en generel introduktion til det nye bevillingssystem.