Budgetoversigt 2, august 2007

28-08-2007

Budgetoversigt 2, august 2007

På baggrund af finanslovforslaget for 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til ca. 61¼ mia. kr. i 2008, mens der i 2007 skønnes et overskud på ca. 74¾ mia. kr. De store overskud i 2007 og 2008 skyldes blandt andet den gunstige konjunktursituation samt betydelige merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 66¼ mia. kr. i 2007 og ca. 55¼ mia. kr. i 2008. Det svarer til 3,9 pct. af BNP i 2007 og 3,1 pct. af BNP i 2008.

I 2007 skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken. Virkningen på den økonomiske aktivitet af finanspolitikken i 2008 skønnes til 0,3 pct. af BNP målt ved finanseffekten, hvilket navnlig skal ses i sammenhæng med realvæksten i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer samt den forudsatte nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget.